Referenca

– St. poslovni objekat “Moj Dom” Novi Sad
– St. poslovni objekat “Greping” Novi Sad 130 – Stanova 
– Javne garaže I tržni centar “Maxton” Novi Sad
– Poslovni objekat ” Biznis Klub” – “Slovan” Selenča
– St. objekat “Stanoinvest” Bačka Palanka – 10 stanova
– Sportska hala Bački Maglić 
– Dom Zdravlja Bački Petrovac
– Pošta Novi Sad
– Pošta Šangaj 
– Sportska hala Plavna 
– Pošta Zmajevo
– Pošta Silbaš
– Poslovni objekat “Srbija Šume” Petrovaradin 
– St. poslovni objekat “Stanoinvest” Bačka Palanka 38-Stanova
– Pošta Vajska 
– Pošta Bođani 
– Dom Zdravlja Bođani 
– Motel Divčibare 
– Banka Deronje
– Opština Bač 
– Tržni Centar Bač 
– Tržni Centar Tovariševo
– Tržni Centar “Slovan” Selenča 
– Prodavnice “Srbija Šume” Novi Sad
– Banka Bačka Palanka 
– St. Poslovna Zgrada “Moj Dom” Novi Sad – 48 Stanova 
– St. Poslovna Zgrada “Greping” Novi Sad – 30 Stanova 
– I niz drugih objektata